Tel. kom. 52 52 123 99

Lider instalacji gazowych junkers.

Dokładamy wszelkich starań aby nasze rozwiązania instalacyjno- technologiczne były jak najbardziej ekologiczne.

Instalacje gazowe

Zespół przewodów rurowych i osprzętu służący do przesyłania gazu.

 

Gaz w sieci prowadzony jest pod ciśnieniem i w zależności od jego wartości rozróżniamy:

 • gazociągi wysokiego ciśnienia (powyżej 1,6 MPa)
 • gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia 
  (pomiędzy 0,5 MPa a 1,6 MPa)
 • gazociągi średniego ciśnienia (pomiędzy 10 kPa a 0,5 MPa)
 • gazociągi niskiego ciśnienia (poniżej 10 kPa).

 

Zasady użytkowania instalacji gazowych

 • Rewizja zewnętrzną zbiornika co dwa lata przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego.
 • Rewizja wewnętrzną zbiornika wykonuje Urząd Dozoru Technicznego co 10 lat.
 • przed rozpoczęciem sezonu sprawdzić szczelność instalacji gazowej i dokonać jej corocznego przeglądu;
 • raz na rok sprawdzać drożność przewodów kominowych i poprawność działania wentylacji;
 • zabezpieczyć urządzenia (gazomierz, reduktor, zawory) przed wpływem czynników atmosferycznych;
 • raz w roku zlecać wykwalifikowanym serwisom przegląd urządzeń gazowych m.in. kotła grzewczego;
 • użytkować urządzenia gazowe zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcjami obsługi.